Msze Św.

w niedziele i święta:
8:00, 9:30, 11:30, 17:00 (zimą), 18:00 (latem)

w dni powszednie:
6:30
(w I piątki dodatkowo 17:00 lub 18:00, w I soboty 7:00)

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
przed Mszą Św.

w niedziele i święta 
w czasie Mszy Św.

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

przez cały tydzień
po nabożeństwach, a także w miarę możliwości w pozostałych godzinach

Więcej informacji

Niedziela Palmowa – 24.III. 2024 r.

sobota 23.03.2024

1. Komunikaty Kurii Metropolitalnej

Msza krzyżma pod przewodnictwem Abp. Józefa Guzdka będzie sprawowana w Wielki Czwartek, 28 marca br., o godz. 9.00 w Archikatedrze białostockiej. W czasie tej Mszy kapłani odnowią swoje przyrzeczenia i zostaną poświęcone oleje święte.

Godzina Czytań z Jutrznią pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity będą sprawowane w Wielki Piątek, 29 marca oraz w Wielką Sobotę, 30 marca, o godz. 9.00 w Archikatedrze.

Akcja Katolicka zaprasza schole, chóry, dziecięce, młodzieżowe i dorosłych na XXXII Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej w nowej odsłonie, jako koncert, który odbędzie 26 maja w Pałacu Branickich. Szczegóły na plakacie i stronie: www.akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl

  1. Przeżywamy Niedzielę Palmową. Po Mszy o godz. 9.30 - „Gorzkie Żale”. Poświęcenie palm na każdej Mszy świętej: godz. 8.00. 9.30, 11.30 i 17.00.

Po sumie około godz. 12.30 - Droga Krzyżowa na polach naszej parafii.

  1. Dziś przed kościołem zbierane są ofiary do puszek na wystrój Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
  1. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień a w nim: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego z 25 marca zostaje przełożona na 8 kwietnia

Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy w czasie której Chrystus ustanawia: sakrament kapłaństwa, Eucharystii i przykazanie bratniej miłości.

Msza Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele będzie o godz. 17.00. Po Mszy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia /Ciemnicy/.

Adoracji połączonej z modlitwą za kapłanów będzie przewodniczyć Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Potrwa do godz. 21.00.
W Wielki Piątek
 nabożeństwo o godz. 16.00. Składa się ono z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii św. i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych..

Czuwanie przy Grobie pańskim potrwa do godz. 21.00.

Ofiary składane przy Adoracji Krzyża i przy Grobie Pańskim przeznaczone są na miejsca kultu w Ziemi Świętej.
W Wielką Sobotę
 nabożeństwo o godz. 18.00. Składa się ono z Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i Eucharystycznej. Na nabożeństwo Wielkiej Soboty przychodzimy ze świecami. Adoracja przy Grobie potrwa do godz. 22.00. /nie będzie całonocnej Adoracji/.

  1. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele w godz. od 8.00 – 9.45 i od 14.00 – 16.00. co pół godziny. W miejscowościach: w Krukowszczyźnie, Popiołówce, Ostrej Górze, Długim Ługu, Dzięciołówce, Zabrodziu, Skindzierzu, Zagórzu i Kumiale od godz. 10.00.
  1. Przyszła niedziela /31 marca/ - Uroczystość Zmartwychwstanie Pańskiego.

Rezurekcja z Procesją wokół kościoła o godz. 6.00. Następna Msza będzie o godz. 10.00. W pierwszy jak i drugi dzień Świąt, nie będzie Mszy św. wieczornej. Przed Rezurekcją, kościół będzie otwarty od godz. 4.30.

Zwracamy się z prośbą o czynne włączenie się do Procesji. Dlatego prośba, aby nie zabrakło dzieci do sypania kwiatków, chłopców do dzwonków, niosących chorągwie i ołtarzyki.

  1. W przyszłą niedzielę zmiana czasu z zimowego na letni. Wieczorne Msze św. i nabożeństwa o godzinie 18.00.
  1. Podajemy do wiadomości, że w ubiegły czwartek została podpisana umowa między Gminą Korycin a naszą Parafią. Umowa dotyczy uregulowania wzajemnych praw, obowiązków oraz zasad funkcjonowania współpracy przy realizacji zadania: „Remont zabytkowej dzwonnicy i naszego kościoła parafialnego. Gmina Korycin zapewni dofinansowanie Parafii w wysokości 1 200 000,00 zł /jeden milion dwieście tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na finansowanie działań określonych we wniosku o dofinansowanie z Rządowego programu Odbudowy Zabytków z dnia 31 marca 2023 roku na remont dzwonnicy jak i kościoła parafialnego.

Dofinansowanie obejmuje 98% środków z Rządowego Programu Odbudowy oraz udział własny Gminy Korycin stanowiący 2% w kwocie 24 000,00 zł.

Gmina zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem postępowania zakupowego oraz wkładem własnym.

Gmina po rozpoczęciu postępowania zakupowego składa wniosek o udzielenie promesy, która wchodzi w życie po złożeniu przez Gminę oświadczenia dotyczącego zawarci umów z wykonawcą prac.


Poprzednie ogłoszenia